Overbelasting op het werk

Het komt nogal eens voor dat verslaving ontstaat omdat mensen van gebruik afhankelijk waren om hun werk te kunnen blijven doen terwijl zij eigenlijk op een overbelast niveau functioneerden.
De route naar overspanning & burnout kan je dan al bijna uittekenen…

Als jij dit leest is er een redelijke mogelijkheid dat het over jouw overbelasting gaat en dat je bent begonnen om jouw productiviteit overeind te houden met voldoende drank om in de avond in slaap te kunnen vallen. Natuurlijk kan ik nooit weten waar jouw gevoel van overbelasting vandaan komt. Maar er zijn wel een aantal onderwerpen te noemen waar het vandaan zou kunnen komen…
Het is een rijtje dat ik vaak met mensen langs ga.

Kan het liggen aan:

 • Werksfeer en bedrijfsatmosfeer -denk aan waardering / competitie / dwangmatige structuur / te veel beslisruimte en ‘laten zwemmen’- (en waarom raakt die atmosfeer jou zó hard)
 • Waardering (is er voldoende waardering voor je werk -financieel – secundair – intermenselijk)
 • Uitdaging (is er voldoende groeimogelijkheid, opleidingsmogelijkheid, carrière perspectief)
 • Hoeveelheid werk (kan het efficiënter of kan het minder/gedelegeerd)
 • Tijdsduur en (on)regelmaat (Kan je minder of regelmatiger werken), zijn er pauze-mogelijkheden)
 • Kwaliteit (is de kwaliteitsnorm helder over wat, naar wie en wanneer)
  • In dat laatste geval zie ik eigenlijk bijna in 100% van de gevallen dat er onvoldoende duidelijkheid is over taak- en functie omschrijvingen.
  • Daarbij is een belangrijk verschil om te kijken naar wat er beschreven is en wat iemand ervaart als zijn taak/functie

Functieprofiel?

 • Waarom bestaat deze functie binnen deze organisatie (Wat is het doel van deze functie – welk deeldoel van de organisatie wordt hier vervuld, of is het een voorwaarde-scheppend doel?-)
 • Wat is de plek in het organogram (hoe leg je welke verantwoordingen af aan wie -rapportages?-)
 • Wat is de plek binnen de informatie-stroom van de organisatie (van wie moet je wat horen -en krijg je dat ook- en aan wie moet je wat vertellen -en weet ik de taal/kwaliteit waarin dat gezegd moet worden)
 • Welke (beslis)verantwoordelijkheden vallen er binnen deze functie? Wat dien je te doen/ te beslissen zonder dat daar overleg over nodig is.
 • Welke (beslis)ruimte  & bevoegdheden geeft deze functie
 • Welke opleiding (Kennis, Vaardigheden & Attitude) en/of welke persoonlijke eigenschappen zijn er nodig voor deze functie. En hoe wordt dat ondersteund vanuit de organisatie
 • Wat zijn de taken binnen deze functie (NB Tijd, Kwantiteit, Kwaliteit)

Met name worden de volgende missers worden nog al eens gevonden:

 • De zelfinschatting van de benodigde kwaliteit wordt nog wel te hoog ingeschat door de mensen met een overspanning (wat ik vind dat moet gebeuren is misschien wel wat er zou ‘moeten’ gebeuren maar niet eens wat de organisatie vind dat er moet gebeuren)
 • wisselende prioriteiten-stelling door de aanvragers (“vandaag is dìt belangrijk morgen is dát belangrijk”)
 • een vraag naar het nemen van veel verantwoordelijkheid terwijl er maar weinig bevoegdheden gegeven worden.